Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Pla d'Estudis

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Mòdul de Direcció i Gestió (I) 12
Mòdul de Tecnologies Informàtiques (II) 54
Mòdul de Formació Optativa (III) 12
Mòdul de Treball Fi de Màster (IV) 12
TOTAL CRÈDITS 90

Oferta docent - Curs 2014-2015

Guia Docent

Programes d'assignatures - Curs 2013-2014. Anteriors: 2012-2013[...], 2011-2012[...]

PRIMER CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Mòdul Semestre Crèdits
103050 Direcció i Planificació Estratègica d'Empreses Tecnològiques I 1 6
103052 Serveis i Sistemes d'Informació II  1 6
103053 Sistemes Operatius Avançats II 1 6
103054 Sistemes Intel·ligents II 1 4.5
103055 Tècniques d'Avaluació i Proves amb Usuaris II  1 6
103056 Sistemes Encastats i Ubics II 2 4.5
103057 Auditoria i Certificació de la Qualitat I 2 3
103058 Sistemes Avançats de Comunicació II 2 6
103059 Computació d'Altes Prestacions II 2 6
103060 Computació Gràfica i Multimèdia II 2 6
103061 Seguretat en Sistemes Informàtics II 2 6

 

SEGON CURS (30crèdits)
Codi Assignatura Mòdul Semestre Crèdits
103051 Gestió de la Innovació i de Projectes Tecnològics I 1 6
  Mòdul de Formació Optativa III 1 12
103075  Treball Final de Màster IV 1 12

Mòdul de formació Optativa

Opció 1: Recerca

Opció 2: Pràctiques en empresa

Opció 3: Mobilitat

Marc Acadèmic

En aquest document es pot consultar el Marc Acadèmic dels Màsters.