Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Vall Companys

Breu presentació de l'empresa

El Grup Vall Companys és un grup líder i sòlid en el sector agroalimentari amb una trajectòria professional que es va iniciar al 1956. El caràcter familiar del grup, recolzat per un equip humà professional i altament implicat, així com una política de reinversió de beneficis, marca una orientació empresarial basada en un creixement progressiu. Les activitats de les més de 40 empreses del Grup consisteixen en plantes farineres, fabriques de pinsos, centres de producció càrnica, escorxadors de porcí, avícola i boví, laboratoris farmacèutics propis especialitzats en salut animal, centres d´inseminació, incubadores i una empresa de logística.

El Departament de S.I. està centralitzat a Lleida i dona servei a totes les empreses del Grup.

Els serveis de SI comprenen tota mena d’activitats necessàries pel servei a una empresa industrial que factura al voltant de 1.700 milions €. Y mes de 3000 treballadors

Es realitzen des de tasques relacionades amb el ERP corporatiu (Axapta de Microsoft , programació/consultoria) , passant per la creació d’APP’s, estudis d’algoritmes de IA aplicats a processos productius, fins a les pròpies de sistemes i comunicacions i les de dispositius industrials, totes elacionades amb cadascun dels sectors del Grup.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

En funció dels coneixements/inquietuds del professional es farien tasques de:

  • Programació en X++, C# (llenguatge Axapta)
  • Utilització de BBDD (programació de consultes, millores de rendiment, definició d’estructura ...)
  • Realització de reporting amb eines com Power BI
  • Realització de documentació funcional / técnica de processos
  • Estudis de millores de processos productius aplicant algoritmes IA

Formació integrada en l'empresa

Horari

De 8-9 a 13-14 (flexible) durant periode Lectiu.

De 8-9 a 13-14 (1h per dinar) i De 14-15 a 17-18 (flexible) en període NO Lectiu.

La durada de la formació

d’octubre de 2019 a febrer de 2021*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

15.000

Localitat on es realitzarà la formació dual

Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Coneixement de llenguatges de programació (valorable X++)

Coneixement de BBDD’s

Llenguatges de especificació i modelatge (UML)

Eines de reporting

Algoritmes de IA (valorable segons la branca de la carrera).

Idiomes

Valorable anglès nivell B2

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció