Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Redis

Breu presentació de l'empresa

REDISGESTIO ASSOCIATS es presenta com el nou centre de serveis integrals a la nostra comarca amb una trajectòria de més de 20 anys en el món de l'assessoria.

Per tal de garantir un serveis de màxima eficiència, el nostre equip està format per professionalsaltament qualificats amb experiència contrastada en cadascuna de les seves àrees.

REDISGESTIÓ ASSOCIATS compta amb departaments específics dirigits al sector agrari i també als treballadors autònoms que ofereixen serveis clarament orientats a les seves necessitats.

Gracies als nostres valors d'empresa dirigits a les persones  i a unes noves instal·lacions, els nostres clients gaudiran del màxim confort i seguretat, al mateix temps que rebran una atenció propera i completament individualitzada.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Estem buscant perfils amb ganes d'aprendre coses noves i enfrontar-se a nous reptes. Alguns dels projectes que plantejem son:

1- Servidor streaming per a teleformació basal en ffmpeg

2- Xat i sistema de comandes internes basat en NODE-JS.

3- PDF registrables: Generació i recollida de dades.

4- Comunicació amb bancs.

5- lmplementació d'un tercer de confiança

Es valoraran coneixements de programació amb els següents llenguatges/tecnologies: html, javascript, css, php, mysql

També es valorara que el candidat estigui familiaritzat amb algun RFC i que tingui coneixements de ffmpeg i nodejs.

Imprescindible tenir coneixements basics de gestió i ús de sistemes operatius windows i linux. També considerem imprescindible per la vacant tenir coneixements de xarxes.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Contracte a jornada completa (8 hores)

La durada de la formació

d’octubre de 2019 a febrer de 2021*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

12.000€

Localitat on es realitzarà la formació dual

Mollerussa

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

 

Idiomes

 

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Responsabilitat

Capacitat