Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Just-Digital

Breu presentació de l'empresa

Just Digital es una companyia especialitzada en la creació de productes digitals per Startups i Corporates.

Amb un equip format per perfils forà diferents, creem un ecosistema perfecte per la creació de productes digitals d’èxit.

Ens base en metodologies Lean i Agile i sempre amb la tecnologia més avançada. Aixó ens permet entregar producte de qualitat en menys temps, adaptant-nos a les necessitats de cada projecte i cada client.

 

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Pel perfil de junior full-stack developer les teves tasques principals seran:

  • Desenvolupament d’aplicacions mitjançant les tecnologies actuals que s’adaptin millor segons cada projecte. Com Java, Kotlin, Javascript (Angular / Ionic) ...
  • Aplicar TDD en tots els processos de desenvolupament.
  • Treballar amb metodologies àgils de desenvolupament.
  • Participar en la creació de productes digital amb un equip de més de 10 anys d’experiència.
  • Donar suport a l’equip de desenvolupament en tasques de diferent índole on podràs aprendre i créixer en l’àrea que millor s’adapti a les teves característiques

Formació integrada en l'empresa

Horari

Entrada entre les 8 i les 9 fins 12 o 13 h (flexible) durant periode Lectiu.

De 8 a 17h (flexible) en període NO Lectiu.

La durada de la formació

d’octubre de 2019 a febrer de 2021*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

13.000

Localitat on es realitzarà la formació dual

Carrer Agustins 7, baixos. 25001 – Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Coneixements bàsics sobre Java / Kotlin / PHP, Javascript, HTML i CSS.

Bona actitud, ganes d’aprendre i de formar part d’un equip jove i dinàmic.

Idiomes

Català / Castella

Es valora coneixements bàsics d’anglès

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció