Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Ilerna

Breu presentació de l'empresa

ILERNA Online és una empresa amb seu a Madrid, Mila i Lleida líder en el sector de la Formació Professional  a distància.

Formaràs part d'un equip jove i dinàmic amb ganes de desenvolupament professional i, sobretot, amb la il·lusió d'impulsar un projecte de forma conjunta.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

El perfil professional que busquem és el d'una persona que es pugui integrar amb el nostre equip de desenvolupament per treballar en els projectes que tenim en marxa per donar resposta a les diferents  necessitats de negoci de l'empresa.

L'estudiant participaria des de la fase de disseny de la solució, construcció i proves fins el suport posterior als usuaris.

Aprendre a treballar en equips mixtes de tecnologia i negoci amb un enfocament àgil per l'execució de projectes.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Gener, febrer, març, abril, maig, setembre, octubre, novembre i desembre: De 09 a 13h.

Juny - Dilluns, dimecres i dijous de 09 - 14 h i de 15 - 18h  . Dimecres de 09 - 14 h i de 15 - 19 h. Divendres de 08 - 15 h.

Juliol i agost: Dilluns a Divendres de 08 a 15 h.

La durada de la formació

d’octubre de 2019 a febrer de 2021*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

 12.000€ - 14.000€

Localitat on es realitzarà la formació dual

TURÓ DE GARDENY, COMPLEX MAGICAL ,EDIFICI 5

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Caldria disposar de coneixements en llenguatges com ara HTML5, CSS, Javascript, PHP, Angular, React, etc...

Coneixements de serveis Web tipus REST

Idiomes

Anglès mig - alt

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció