Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

INDRA

Breu presentació de l'empresa

We are one of the main technology multinationals in Europe and Latin America. With a presence in over 120 countries, we have a worldwide staff of over 42,000 highly qualified professionals. A global technology, innovation, and talent company, a leader in solutions and services providing high added value. In our Software Lab in Lleida we make tasks of software development, using technologies like Java, .NET, Business Analytic Tools (Power Center, ETL’s, SAS ...), ABAP IV...

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

We offer tasks based in Working with multidisciplinary teams taking part of different software development steps. Working in IT projects for important custormers sited in different locations.

The main technologies used would be Java, .NET, Business Analytic Tools (Power Center, ETL’s, SAS ...), Big Data, ABAP IV.

Formació integrada en l'empresa

Horari

1er i 2on semestre (periode lectiu)

de 8:00 a 14:00 hrs.

3er semestre (periode no lectiu)

de 9:00 a 14:00 hrs. i de 15:00 a 18:00 hrs.

La durada de la formació

d’Octubre de 2018 a Febrer de 2020*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

Alumnes estrangers amb conveni de pràctiques extracurriculars: 9.600 €
Alumnes UdL: 18.250 €

Localitat on es realitzarà la formació dual

Parc Tecnològic Gardeny Edifici H2 planta 1, 25071 Lleida Espanya

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Knowledge in .NET: Asp.NET, WinForms, WebForms, C #, Silverlight, WPF, XML, angular

and/or

Knowledge in Java: JEE, Spring, Struts, Hibermate, JSF, XML, angular

and/or

Big Data knowledge  (hadoop, mongoDB, cloudera, etc..)

Idiomes

Fluent English needed and some knowledge of Spanish is recommended

Or

Fluent Spanish

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

2 Vacancies for doble degree students GEIADE

2 Vacancies for GEI students

4 Vacancies for foreing students