Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Ilerna

Breu presentació de l'empresa

ILERNA Online és un centre de formació professional a distància, amb seu a Lleida i Madrid.

Som una empresa principalment online, amb unes arrels de startup tecnològica però que es diferencia molt de la resta pel treball diari i personalitzat de cada una de les persones que formem la plantilla del centre.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Les tasques principals seran la de formar part del equip de desenvolupament i nous projectes del centre. Ens basem en el treball per projectes i no per departaments, interactuant entre diferents àrees i creant millores constants i reals per als nostres alumnes.

Formació integrada en l'empresa

Horari

1er i 2on semestre (periode lectiu)

9 a 13 hrs. o de 15 a 19 hrs.

3er semestre (periode no lectiu)

9 a 14 hrs. i de 15 a 18 hrs.

La durada de la formació

d’Octubre de 2017 a Febrer de 2019*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

13.000€

Localitat on es realitzarà la formació dual

Edifici Magical T. Parc Científic i Tecnològic de Lleida.

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

PHP, POO i coneixements de SEO molt valorable

Idiomes

Castellà i català.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Iniciativa pròpia i capacitat d’emprendre projectes i dur-los a terme.