Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

INDRA

Breu presentació de l'empresa

Som una de les principals multinacionals tecnològiques d'Europa i Amèrica Llatina. Amb presència a més de 120 països, comptem amb un personal mundial de més de 42.000 professionals altament qualificats. Una tecnologia, la innovació, i la companyia de talent global, líder en solucions i serveis que proporcionen valor afegit.

En el nostre laboratori de programari a Lleida, fem tasques del desenvolupament sotfware, usant tecnologies com Java, .NET, Eines Business Analityc (Power Center, ETL de SAS, ...) ABAP IV, ...

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Oferim els nostres serveis en base al treball amb equips multidisciplinaris, participant de les diferents etapes de desenvolupament de programari. Treballant en projectes de TI per a clients importants ubicats en diferents llocs.

Les principals tecnologies utilitzades serien Java, .NET, Eines Business Analityc (Power Center, ETL de SAS, ...) ABAP IV, ...

Formació integrada en l'empresa

Horari

1er i 2on semestre (periode lectiu)

de 9:00 a 13:00 hrs.

3er semestre (periode no lectiu

de 9:00 a 14:00 hrs. i de 15:00 a 18:00 hrs.

La durada de la formació

d’Octubre de 2017 a Febrer de 2019*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

9.600 €

Localitat on es realitzarà la formació dual

Parc Tecnològic Gardeny Edifici H2 planta 1, 25071 Lleida Espanya

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Coneixement de .NET: Asp.NET, WinForms, WebForms, C #, Silverlight, WPF, XML.

i/o

Coneixement de Java: JEE, Spring, Struts, Hibermate, JSF, XML

i/o

Business Intelligence (eines de PL / SQL i presentació d'informes, BW, MSTRG, PWC, OBI)

Idiomes

Anglès fluid i es recomana algun coneixement d'espanyol o espanyol fluid

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció