Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

IFR

Breu presentació de l'empresa

FR Group és una empresa que neix amb la vocació de proporcionar servei en consultoria, desenvolupament i implementació de programari empresarial des de 1985. Amb oficines a Madrid, Barcelona i seu a Lleida, disposa d'una Software Factory en la qual els enginyers de desenvolupament realitzen els treballs sobre les solucions Microsoft Dynamics que s'implanten als clients.

Per a això, forma als seus principals responsables d'equip en les més avançades tecnologies i metodologies de gestió de projectes que permetin afrontar els canvis en els quals es veuen immerses les empreses per a l'òptima gestió dels seus negocis.

IFR Group té la missió d'aconseguir que els seus clients obtinguin les màximes prestacions en solucions de gestió empresarial, mitjançant uns serveis professionals de qualitat, desenvolupats en projectes que compleixin els seus terminis, costos i expectatives originals.

Amb IFR Software Factory for Microsoft Dynamics a Lleida, IFR Group disposa d'un autèntic centre d'excel·lència tant per al desenvolupament de Solucions Verticals, sota les plataformes Microsoft Dynamics, com per als requeriments específics de clients i partners. Aquest centre de desenvolupament, ajustat a les normatives de Microsoft, garanteix l'adaptació de les eines que implementa assegurant l'èxit dels projectes.

La política de reinversió de beneficis juntament amb l'enorme solidesa financera de socis i accionistes d'IFR Group garanteixen la continuïtat dels seus objectius a curt i llarg termini, com ho demostren els 30 anys de labor constant al servei dels seus clients, que són el seu principal actiu.

IFR Group està situat en el mercat com el implantador de referència a nivell nacional en solucions integrades de gestió empresarial en el món Microsoft Dynamics.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Incorporació a l’equip de la Software Factory de Lleida, on es desenvoluparan tasques pròpies del departament de programació, incorporant-se a l’equip del projecte assignat en la implementació de solucions empresarials sota l’ERP de Microsoft Dynamics AX, un dels més punters en el mercat i en renovació continua amb noves tecnologies i eines de Microsoft (.NET, SharePoint, SQL Server, Reporting Services, B.I., etc.).

Formació integrada en l'empresa

24 ECTS + 12 TFM

Formació en semestres S1, S2 i S3

18 ECTS Assignatures d’Especialitat

  6 ECTS Trending Topics en Tecnologies Informàtiques

12 ECTS Treball Fi de Màster desenvolupat en l’empresa

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Es requereix coneixements de:

  • OOP
  • SQL i coneixements en BBDD relacionals
  • Metodologia de desenvolupament

Es valoraran coneixements de:

  • MS SQL Server
  • .NET, C#
  • ASP.NET, MVC, AJAX
  • MS SharePoint
  • MS SSRS
Processos de negoci d’empresa

Idiomes

 Anglès fluid

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Ganes de treballar i aprendre tant en la part tècnica com en la funcional

Iniciativa, capacitat d’anàlisi i buscar solucions davant problemes

Capacitat per treballar en equip i comunicació

Bona organització i metodología, així com capacitat d’autogestió de temps i tasques