Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

SOSTECA

Breu presentació de l'empresa

SOSTECA és una empresa especialitzada en serveis de valor afegit basats en tecnologies digitals. La seva oferta es basa en el coneixement de les TIC, una cartera de productes i solucions, la innovació i una xarxa de partners de primer nivell. (veure www.sosteca.cat

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Tasques

Participació en projecte evolutiu d'una aplicació web en mode SaaS. Aquesta aplicació està actualment en servei, estant prevista la seva expansió durant el proper any.

L'estudiant s'integrarà en equip d'enginyers, on participarà en el desenvolupament i test del programari de l'aplicació. Treballarà amb metodologies de desenvolupament àgil, SCRUM, usant un entorn d'Integració Contínua basat en eines del mercat de referència com GIT, SONAR, JENKINS, etc. Participarà en tot el deployment de l'aplicació, desenvolupament, preproducció i pas final a producció.

Els entorns on col·laborarà seran diversos: codificació, tractament de dades, suport en persistència de l'aplicació, seguretat, usabilitat, etc.

Perfil professional

Enginyer Informàtic, amb interès per àrea de desenvolupament de programari, capacitat de treball, facilitat de treballar en equip, valorant-se un bon expedient acadèmic. Es valorarà com a molt positiu coneixement previ d'entorn de desenvolupament integrat de Microsoft (Microsoft Visual Studio) i eclipse, dels llenguatges C #, java i JavaScript, així com d'experiència personal en algun desenvolupament d'aplicació amb els seus test associats.

Formació integrada en l'empresa

24 ECTS + 12 TFM

Formació en semestres S1, S2 i S3

18 ECTS Assignatures d’Especialitat

  6 ECTS Trending Topics en Tecnologies Informàtiques

12 ECTS Treball Fi de Màster desenvolupat en l’empresa

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Requisits: Estudis Informàtica. Capacitat de treball en equip. Bon expedient acadèmic. Interès per desenvolupament d'aplicacions entorns .net./web/java

Idiomes

 Català o castellà. Bon nivell d’anglès. 

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció