Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Samba accel

Breu presentació de l'empresa

Sector de treball, trets diferencials, característiques principals, etc...

Salut conectada.

Start-up que treballa en facilitar el treball interprofessional i coordinat de professionals sanitaris en diferents nivells assistencials, i del sistema públic i privat.

Adherència dels pacients al tractament i alertes sobre interaccions.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

1) Treball en una plataforma de seguiment de malalts crònics

Historia clínica
Web server
APP
Integració dispositius
Integració middleware
Interoperabilitat semàntica

2) Treball en una eina per pagadors (Empresa, mútua, servei de prevenció)

Plataforma
ERP - Traçabilitat
Integració contact center

Formació integrada en l'empresa

Horari

9 a 13h i 14h a 16h

La durada de la formació

d’Octubre de 2016 a Febrer de 2018

Remuneració bruta anual

12.000€

Localitat on es realitzarà la formació dual

PCITAL Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Idiomes

 

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció