Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Redis

Breu presentació de l'empresa

REDISGESTIO ofereix una gran selecció de serveis basats en les necessitats de les empreses, particulars o autònoms. La nostra principal eina de treball és el diàleg continuat amb els nostres clients i oferir una atenció eficaç. Reinvertim els nostres recursos humans per estar sempre capacitats i preparats,i tot amb un únic objectiu: obtenir els millors resultas per al client en totes les àrees:

- Laboral.

- Fiscal.

- Comptable.

- Mercantil.

- Prevenció de riscos laborals.

- Vigilància de la salut.

- LOPD.

- Suport a emprenedors i empresaris.

- Assessorament nous projectes empresarials.

- Finques.

- Serveis financers.

- Assegurances.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Es requereixen desenvolupadors per formar part d'un equip molt compenetrat en una empresa en ple creixement i d'àmbit nacional.

Els candidats treballaran en equip en el desenvolupament d'una aplicació completa de gestió per a empreses del sector serveis.

Es tracta d'un projecte molt ambiciós nascut de l'experiència de més de 20 anys en el sector, l'objectiu és avançar- tecnològicament a la competència donant el millor servei i dotant a aquesta de les últimes novetats tecnològiques.

Algunes de les característiques de l'aplicació són :

- Sistema de vídeo - trucades.

- Sistema de telefonia integrada.

- Gestor de correu integrat.

- Servidor de contactes, agenda i disc remot integrats.

- Utilitats basades en la geolocalització d'entitats.

- Sistema de traduccions automàtiques.

- Comunicacions bancàries automatitzades.

- Panells de rendiment de l'empresa.

- Sistemes de seguretat anti - hack.

Formació integrada en l'empresa

Horari

De dillums a divendres, de 8h a 14h.

La durada de la formació

d’Octubre de 2016 a Febrer de 2018

Remuneració bruta anual

12.000€

Localitat on es realitzarà la formació dual

Avinguda del Canall 11, 25230, Mollerussa

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

- Es demana que l'estudiant tingui fluidesa amb la interacció amb BBDD. Preferiblement Mysql.

- L'estudiant hauria de coneixer els llenguatges emprats per a la realització de plataformes Web. Concretament HTML, Javascript, Css i PHP

Idiomes

 Català i castellà

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Persona capaç de treballar en un equip de treball amb ganes de aprendre.

Es valoraran estudiants amb facilitat per a l'autoaprenentatge.

Es valorarà l'experiencia amb alguna de les de APIs de Google.