Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Lleida.NET

Breu presentació de l'empresa

Lleida.net és la primera Operadora Certificadora, una empresa de referència en el camp de les comunicacions electròniques certificades, solucions SMS i validació de dades. Actuant com tercers de confiança afegeixen valor legal a les comunicacions electròniques.

Els seus serveis aporten seguretat, eficàcia i rendibilitat en els processos dels seus clients. Lleida.net té acords amb més de 2.000 companyies en més de 150 països, gestionats des dels seus 17 seus internacionals.

Les solucions i serveis de Lleida.net són utilitzats fonamentalment per administracions públiques, pimes i grans empreses. Alguns dels serveis: correus electrònics i SMS certificats, factures electròniques certificades, contractes electrònics certificats, Conectaclic (circuits de contractació en línia adaptats), Stamphoto (certificació de fotografies), Stamp ID Lleida.net (comprovació de DNI i passaport), Check All i Check Network (validació de números de telèfon), així com, enviaments de SMS.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Desenvolupament de servidors d’enviament de missatgeria SMS entre operadores i a client final.

Desenvolupament de serveis de gestió de trucades telefòniques i TTS.

Desenvolupament de serveis de vídeo conferència WebRTC.

Desenvolupament de serveis de gestió de correu electrònic.

Desenvolupament de serveis de validació de telèfons i emails.

Desenvolupament d’eines de generació de PDF iText.

Desenvolupament de solucions de contractació online que facin us de tecnologies pròpies de l’empresa anteriorment mencionades.

Desenvolupament de panells de consulta per explotació de dades.

Utilització de sistemes gestors de bases de dades amb grans volums d’informació.

Documentació de projectes.

Maquetació web.

Administració de sistemes Linux.

Administració de serveis de correu, web i bases de dades.

Formació integrada en l'empresa

Horari

A petició de l’estudiant, un mínim de 4h diàries. Proposta: 9h a 14h.

La durada de la formació

d’Octubre de 2016 a Febrer de 2018

Remuneració bruta anual

12.000€

Localitat on es realitzarà la formació dual

Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Programació en entorns Java, C++ o similar.

Coneixements en sistemes de bases de dades SQL.

Coneixements d’administració en entorns Linux.

Idiomes

Nivell alt d’anglès i castellà

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Actitud positiva

Capacitat de treball en equip

Proactividad