Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Enginyeria Informàtica    

 

 
   

 

Presentació del màster

El Màster en Enginyeria Informàtica és un màster professionalitzador que proporciona als nostres estudiants les competències i habilitats per exercir la professió d'Enginyer Informàtic.

El Màster en Enginyeria Informàtica us apropa de forma totalment pràctica a les metodologies i tecnologies més innovadores en els diferents àmbits de la informàtica, al mateix temps que us prepararà per integrar-vos en grans projectes informàtics així com dirigir-los, coordinar-los i planificar-los. Així mateix, els complements formatius del Màster proporcionen als nostres estudiants fonaments científics i tecnològics sòlids que els capaciten per al desenvolupament d'activitats d'R+D+i.

La modalitat d'impartició dels estudis del Màster en Enginyeria Informàtica és presencial, tot i així, un disseny dels horaris i activitats formatives orientat als estudiants que no poden assistir regularment a les classes juntament amb una atenció personalitzada us faciliten el seguiment de les classes i del vostre propi procés d'aprenentatge, fent possible compaginar els vostres estudis amb altres activitats en el món laboral.

Tot això, ho farem amb un equip de professors motivats per ajudar-vos en el procés d'aprenentatge; amb un pla d'estudis que posa l'accent en aspectes pràctics i innovadors, i que us ofereix l'oportunitat de treballar durant uns mesos en una empresa informàtica.

Us presentem algunes de les NOVETATS del Màster en Enginyeria Informàtica per al Curs 2019-2020 (+info). Per obtenir més informació contacteu amb el coordinador.

 

Per què has d'estudiar aquest màster a l'EPS?

El Màster en Enginyeria Informàtica té com a finalitat principal que els seus estudiants adquireixin una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a la formació de professionals capaços de gestionar i desenvolupar de forma eficaç i eficient nous projectes d'alt nivell tecnologic en el camp de les TIC.

En aquest Màster s’hi accedeix després d’haver cursat els estudis de grau o qualsevol títol universitari oficial.

El Màster en Enginyeria Informàtica té una durada de 90 crèdits (3 quadrimestres) i està especialment dissenyat per satisfer la gran demana que les empreses tan locals com internacionals tenen actualment en el sector TIC.

El context socioecònomic dels darrers anys i la globalització dels mercats ha obligat a les empreses tecnològiques a ser més competitives, innovadores i obrir-se a nous mercats internacionals que els ha permés créixer i enfortir-se, en un context socioeconòmic més que desfavorable. En aquest context les empreses del sector TIC requereixen de professionals especialitzats capaços de liderar projectes innovadors, i de gestionar eficaç i eficientment els recursos i infraestructures necessaris per dur a terme els projectes encomanats.

L'objectiu principal del Màster en Enginyaria Informàtica de la UdL és dotar als nostres estudiants d'aquests coneximents especialitzats i donar sortida a les necessitats professionals de les empreses tan locals com internacionals amb les quals l'Escola Politècncia Superior hi treballa amb estreta col·laboració tan en l'elaboració dels plans d'estudis com en la formació dels futurs professionals.

El professorat que imparteix les classes està format majoritariament per professorat Doctor pertanyent a grups de recerca consolidats i de prestigi, que proporcionen una base sòlida per afrontar uns estudis innovadors i de qualitat. La resta del professorat de la titulació són professionals provinents d'empreses del sector TIC que proporcionen als nostres alumnes expertesa i coneixements provinents del món laboral. L'aposta de l'Escola Politècnica Superior és dur a terme una formació proactiva, situant a l'alumne en el centre del procés d'aprenentatge, utilitzant avaluació continuada, metodologies pedagògiques actives i una orientació professionalitzadora (amb pràctiques obligatòries d'empresa), alhora que s'inicia l'alumnat en la recerca i/o innovació (a través del treball en grups de recerca) i en la gestió de projectes i infraestructures tecnològiques.

Vine a l'Escola Politècnica Superior a estudiar una titulació actual, imprescindible per assolir els reptes de la societat del segle XXI i amb una altíssima demanda laboral:

 • Perquè la Universitat de Lleida té una àmplia experiència docent en aquesta oferta docent. En el curs 2020-21 l'EPS celebra els 30 anys dels estudis d'Informàtica.
 • Perquè per facilitar la internacionalització docent i laboral del nostre alumnat, el 40% de la docència del màster en Enginyeria Informàtica s'oferiex en anglès.
 • Perquè l'EPS gaudeix d'un alt nivell d'internacionalització. Els alumnes del Màster en Enginyeria Informàtica poden gaudir d'una àmplia oferta de mobilitat internacional i d'una doble titulació internacional amb l'ITB d'Indonèsia.
 • Perquè l'Escola Politècnica Superior ofereix el Màster en Enginyeria Informàtica en Modalitat de Formació Dual, essent pionera a tot l'estat en aquesta modalitat

Descobreix l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de lleida, el centre on s'imparteix el Màster en Enginyeria Informàtica:

 

 

 

Informació d'accés al màster

Criteris automàtics d'admissió als estudis de Màster en Enginyeria Informàtica de l'Escola Politècnica Superior de la UdL

L'Escola Politècnica Superior de la UdL estableix un accés automàtic als estudis sense cap complement de formació a aquells titulats en:
 • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes per l'Escola Politècnica Superior de la UdL.
 • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió per l'Escola Politècnica Superior de la UdL.
 • Grau en Enginyeria Informàtica per l'Escola Politècnica Superior de la UdL.
 • Grau en Enginyeria Informàtica per qualsevol altra universitat pública espanyola.

Les places ofertades per al Màster en Enginyeria Informàtica és de 20 places

Els periodes d'inscripció i matriculació del Màster en Enginyeria Informàtica per al curs 2020-21 per a alumnes de primer curs són:

 • Primer Termini:

Preinscripció: De l'2 de Març al 5 de Juliol

Resolució primer termini: 10 de Juliol

Matricula: 22, 23 i 24 de Juliol

 • Segon Termini:

Preinscripció: Del 27 de juliol al 13 de Setembre (Actualitzat)

Resolució segon termini: 18 de Setembre

Matricula: 21, 22 i 23 de Setembre

Per a alumnes de segon curs:

 • De l'28 de juliol al 31 de juliol. (Actualitzat)

Modificacions de matríucla: 15 i 16 d'octubre. (Actualitzat)

L'inici del curs 2020-21es realitzarà en les següents dates (aproximades):

 • Alumnes Segon Curs: 12 Setembre
 • Alumnes Primer Curs: 16 Setembre (La primera setmana tindrà lloc el Team Building Week Seminar)
 • Horari publicat del curs 19-20.

El periode de Matricula del Treball Final de Màster (TFM) serà del 1 al 10 d'Octubre. Per poder matricular-se cal presentar la proposta de TFM abans del dia 25 de setembre.

Formació prèvia acreditada

D’acord amb la normativa vigent, tenint en compte l’adequació entre les competències i els coneixements derivats dels ensenyaments cursats i els previstos en el pla d’estudis de l’ensenyament de màster, quan la Comissió d'Estudis del màster ho consideri pertinent, podrà reconèixer com a cursades assignatures de la titulació. El total de crèdits reconeguts, en tots els casos, haurà de ser inferior al 50% dels crèdits del màster.

Es podran reconèixer crèdits a partir de crèdits obtinguts en títols oficials de llicenciatura, arquitectura o enginyeria. En cap cas es podran reconèixer crèdits a partir de títols de diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica i grau.

Així mateix, poden ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris que condueixen a l’obtenció de títols propis.

L’experiència laboral i professional acreditada també pot ser reconeguda, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències del màster.

El nombre de crèdits reconeguts per l’experiència professional o laboral i d’ensenyaments universitaris no oficials no pot ser superior, en el seu conjunt, al 15% del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis.

 

Formació Dual

La Modalitat de Formació Dual és un model d’aprenentatge basat en la integració dels aprenentatges adquirits en dos entorns igualment importants, l’acadèmic i el professional, que actuen de manera coordinada per oferir un programa formatiu de grau, màster o formació continuada.

En la formació dual s’alterna la formació rebuda en l’entorn acadèmic amb formació rebuda en l’entorn professional, de forma que l’estudiant es converteix en un treballador en formació.

L’estudiant compta amb una doble tutoria per part d’un tutor acadèmic i un tutor a l’empresa o institució, que l’acompanyen al llarg de tot el procés formatiu, per aconseguir una autonomia progressiva, capacitat de reflexió i garantir l’adquisició de les competències professionals i acadèmiques planificades en la titulació.

La relació entre l’estudiant i l’empresa s’estableix mitjançant un contracte de treball mentre dura la seva formació.

Aquestes són les empreses que han participat, fins al moment, en la modalitat de Formació Dual del màster en Enginyeria Informàtica de l'EPS: Alter,soft, BonArea Agrupa, Borges International Group, e telecom, Eurecat, GFT, Globalia, ICG, Ilerna Online, Indra, Invelon technologies, IRB Lleida, Just Digital, Lleida.net, Open Natur, Redis Gestió, Rodi Motor Sevices, Sallén Tech, Semic, Trota i Vall Companys

 

 

 

Sortides professionals

El màster d’Enginyeria Informàtica està orientat a la formació de professionals altament qualificats, capaços de planificar, elaborar, dirigir, coordinar i gestionar projectes, productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de la enginyeria informàtica. 

Els titulats en Enginyeria Informàtica de l'Escola Politècnica Superior, segons dades de la darrera enquesta publicada sobre inserció laboral a Catalunya de l'AQUInforme laboral 2017 dels graduats i graduades aconsegueixen una INSERCIÓ LABORAL del 100%

Els titulats del Màster en Enginyeria Informàtica de l'Escola Politècnica Superior podran desenvolupar, entre altres, els rols professionals següents:

 • Director TIC, tant relacionats amb programari com amb maquinari, incloent-hi la gestió d'equips de persones, de recursos i de relacions amb els clients, liderant projectes, equips i organitzacions del sector TIC dins de l'empresa.
 • Enginyer de programari, gestionant el procés de desenvolupament d'aplicacions per garantir la qualitat, la usabilitat i la satisfacció dels usuaris.
 • Arquitecte de sistemes, dissenyant aplicacions distribuïdes o avaluant el rendiment de xarxes i sistemes.
 • Consultor de sistemes d'informació, assessorant sobre estratègia en tecnologies de la informació, la distribució de continguts multimèdia a internet o la gestió de la seguretat informàtica.
 • Desenvolupador d'aplicacions per a dispositius mòbils, utilitzant les tecnologies més actuals.
 • Científic de la computació, desenvolupant aplicacions de càlcul paral·lel intensiu i simulacions de sistemes reals o aplicant tècniques d'intel·ligència artificial a la resolució de problemes complexos.
 • Ensenyament i transferència de tecnologia a altres professionals.
 • Participació en recerca i desenvolupament en centres públics i privats.
 • Responsabilitats en departaments de tecnologia informàtica.


 

Dobles titulacions internacionals

Doble màster internacional

Institut Teknologi Bandung (ITB) - Indonèsia

L’Institut Teknologi Bandung (ITB) és una universitat d’investigació coeducativa estatal ubicada a Bandung, Indonèsia. Fundada el 1920, ITB és la universitat més antiga orientada a la tecnologia d'Indonèsia i ha estat acreditada com una de les universitats més prestigioses d'Indonèsia.

L’ITB es troba a diferents indrets d’Indonèsia, però el campus principal es troba a la ciutat de Bandung, la capital de la província de Java Occidental a Indonèsia. És la quarta ciutat més poblada d'Indonèsia amb més de 2,5 milions d'habitants. Situada a uns 140 quilòmetres al sud-est de Jakarta, la ciutat es troba en una conca envoltada de muntanyes volcàniques que proporciona un sistema de defensa natural, que va ser el motiu principal del pla del govern de les Índies Orientals Holandeses per traslladar la capital de Batavia (actual Jakarta) a Bandung.

A principis del 2016, l’ITB tenia nou programes d’estudis universitaris acreditats internacionalment d’una institució d’acreditació independent basada als Estats Units, Board d’Accreditation for Engineering and Technology, on ITB i una altra institució indonèsia són les úniques universitats públiques d’Indonèsia amb aquesta particular institució acreditativa internacional. Els deu programes d'estudi són Enginyeria Elèctrica, Informàtica, Enginyeria Química, Física d'Enginyeria, Enginyeria Industrial, Gestió d'Enginyeria, Enginyeria Oceànica, Enginyeria del Petroli, Enginyeria Civil i Enginyeria Ambiental.

 

 Qualitat

Segell de qualitat europeu EURO-INF

Segell de qualitat AQU Catalunya 

 

L'Escola Politècnica Superior va aconsseguir el 2016 l'acreditació internacional del Màster en Enginyeria Informàtica amb el segell europeu de qualitat EURO-INF. Un segell que certifica uns estàndards de qualitat internacionals de les titulacions acreditades, reforçant els vincles entre les institucions acreditades i facilitant d'aquesta manera la mobilitat dels seus estudiants entre les institucions acreditades en aquests nivells. Cal remarcar l'enorme exigència dels esmentats estàndards, tant a nivell de qualitat dels programes formatius, infraestructures docents i de recerca, professorat, recerca, mobilitat  i ocupabilitat dels estudiants.

L'etiqueta d'EURO-INF de Qualitat es concedeix als programes del camp de la informàtica, essent l'agència europea  EQANIE (European Quality Assurance Network for Informatics Education) la responsable d'establir i definir els procediments de qualitat d'aquest nivell. EQUANIE autoritza a un conjunt d'agències de qualitat internacionals per  poder certificar a les Universitats en aquest nivell. Entre aquestes agències acreditades per poder fer aquesta certificació hi ha l'agència de qualitat europea ASIIN, que va ser l'agència escollida per acreditar a l'EPS de la UdL. A nivell internacional disposen d'aquesta acreditació, universitats tan prestigioses com la Hamburg University d'Alemanya, el Politècnic de Milan d'Itàlia, la University of Edinburgh, la Universitat de Oxford i la University of Southampton del Regne Unit, entre d'altres.

Així mateix també cal destacat que en aquest mateix procés d’acreditació el Grau en Enginyeria Informàtica de l’Escola Politècnica Superior de la UdL també va rebre el Segell europeu de qualitat EURO-INF.

El màster en Enginyeria Informàtica de l'EPS va rebre l'ACREDITACIÓ EN EXCEL·LÈNCIA per part de l'AQU Catalunya. En aquest sentit, cal remarcar que solament el 12% dels màsters acreditats per AQU fins al moment, han obtingut aquesta  valoració d’excel·lència. Així mateix també cal destacar que en aquest mateix procés d’acreditació el Grau en Enginyeria Informàtica de l’Escola Politècnica Superior de la UdL també va rebre l’ACREDITACIÓ AMB EXCEL·LÈNCIA, essent, a nivell de Catalunya, l’únic Centre que assoleix l’acreditació d’excel·lència en totes les titulacions d’una mateixa branca (grau i màster).

 

Contacte

Coordinador del Màster en Enginyeria Informàtica

Juan Enrique Garrido Navarro

Despatx: 3.18 | EPS | Lleida | Tel: 973 702 714  |  coord.meinf@eps.udl.cat

Cap d'Estudis titulacions Enginyeria Informàtica

Josep Lluís Lérida Monsó

Despatx: 0.14 |  EPS  |  Lleida  |  Tel: 973 702 705  |  capest.inf@eps.udl.cat

Secretaria Acadèmica

Despatx: 0.09 |  EPS  |  Lleida  | Tel: 973 702 701  |  eps.secretariacentre@udl.cat

 

Descobreix el màster en 3 minuts