Inici del Contingut

Per què estudiar?

El Màster en Enginyeria Informàtica té com a finalitat principal que els seus estudiants adquireixin una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a la formació de professionals capaços de gestionar i desenvolupar de forma eficaç i eficient nous projectes d'alt nivell tecnologic en el camp de les TIC. En aquest Màster s’hi accedeix després d’haver cursat els estudis de grau o qualsevol títol universitari oficial. El Màster en Enginyeria Informàtica té una durada de 90 crèdits (3 quadrimestres) i està especialment dissenyat per satisfer la gran demana que les empreses tan locals com internacionals tenen actualment en el sector TIC.

El context socioecònomic dels darrers anys i la globalització dels mercats ha obligat a les empreses tecnològiques a ser més competitives, innovadores i obrir-se a nous mercats internacionals que els ha permés créixer i enfortir-se, en un context socioeconòmic més que desfavorable. En aquest context les empreses del sector TIC requereixen de professionals especialitzats capaços de liderar projectes innovadors, i de gestionar eficaç i eficientment els recursos i infraestructures necessaris per dur a terme els projectes encomanats.

L'objectiu principal del Màster en Enginyaria Informàtica de la UdL és dotar als nostres estudiants d'aquests coneximents especialitzats i donar sortida a les necessitats professionals de les empreses tan locals com internacionals amb les quals l'Escola Politècncia Superior hi treballa amb estreta col·laboració tan en l'elaboració dels plans d'estudis com en la formació dels futurs professionals.

El professorat que imparteix les classes està format majoritariament per professorat Doctor pertanyent a grups de recerca consolidats i de prestigi, que proporcionen una base sòlida per afrontar uns estudis innovadors i de qualitat. La resta del professorat de la titulació són professionals provinents d'empreses del sector TIC que proporcionen als nostres alumnes expertesa i coneixements provinents del món laboral. L'aposta de l'Escola Politècnica Superior és dur a terme una formació proactiva, situant a l'alumne en el centre del procés d'aprenentatge, utilitzant avaluació continuada, metodologies pedagògiques actives i una orientació professionalitzadora (amb pràctiques obligatòries d'empresa), alhora que s'inicia l'alumnat en la recerca i/o innovació (a través del treball en grups de recerca) i en la gestió de projectes i infraestructures tecnològiques.