Inici del Contingut

Accés i admissió

Criteris generals d'admissió als estudis de Màster en Enginyeria Informàtica

Els apartats anteriors s'han d'entendre, sense perjudici del que disposa l'article 17.2 i la disposició addicional quarta del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre. En particular, l'art. 17.2. indica que la Universitat inclourà els procediments i requisits d'admissió en el pla d'estudis, entre els que podran figurar requisits de formació prèvia específica en algunes disciplines.

 
Criteris automàtics d'admissió als estudis de Màster en Enginyeria Informàtica de l'EPS de la UdL
 
En aplicació dels criteris anteriors, l'EPS de la UdL estableix un accés automàtic als estudis sense cap complement de formació a aquells titulats en:
  • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes per l'EPS de la UdL.
  • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió per l'EPS de la UdL.
  • Grau en Enginyeria Informàtica per l'EPS de la UdL.
  • Grau en Enginyeria Informàtica per qualsevol altra universitat pública espanyola.