Inici del Contingut

Distribució per semestres

La distribució semestral de les diferents matèries, juntament amb els ECTS associats a aquestes, es mostren a la taula següent: