Inici del Contingut

Calendari de trobades presencials

 Alumnes a temps complet
Descripció  Dates
 Reunió d'acollida (Grupal) 1a quinzena de Setembre
 Reunió de Seguiment (Individual)* 2a quinzena de Novembre
 Reunió de Seguiment 1er Semestre (Grupal) 2a quinzena de Febrer
 Reunió de Seguiment (Individual)* 2a quinzena de Abril
 Reunió de Seguiment 2on Semestre (Grupal) 2a quinzena de Maig

*Aquesta reunió es realitzarà de forma individual amb els alumnes que ho sol·licitin. 

 Alumnes a temps complet amb modalitat de Formació Dual
Descripció  Dates
 Jornada de formació 2a quinzena de Setembre
 1a Reunió 2a quinzena d'Octubre
 2a Reunió 2a quinzena de Gener
 3a Reunió 2a quinzena de Febrer
 Jornada Dual-Skills 1a quinzena d'Abril
 4a Reunió 2a quinzena de Juny
 5a Reunió (2on Curs) 2a quinzena de Setembre
 Reunions Seguiment TFM (2on Curs) Octubre-Febrer
 Tribuanl TFM (2on Curs) 2a quinzena de Febrer
 6a Reunió (2on Curs) 2a quinzena de Febrer