Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

Borges Group

Breu presentació de l'empresa

Som un Grup Agroalimentari Global d’origen família i mediterrani amb més de 121 anys d’història i amb un forta presencia internacional.

Som líders en la gestió de finques agrícoles, el processament industrial, l’envasament i la comercialització d’olis d’oliva i de llavors, fruita seca, fruita dessecada, vinagre de Mòdena, pasta i snacks.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

El treballador s’incorporarà al departament de Sistemes d’Informació del Grup, dins del projecte de “Intranet”. Estem modernitzant l’aplicació actual i afegint noves funcionalitats.

Les tasques principals seran:

 • Anàlisis i documentació de les funcionalitats
 • Dissenyar el model de BBDD
 • Implementació
 • Creació dels manuals de formació
 • Formar al usuaris implicats

Formació integrada en l'empresa

Horari

1er i 2on semestre (periode lectiu)

de 9:00 a 13:30 h

3er semestre (periode no lectiu)

de 9:00 a 13:30 i de 15:30 a 19:00

La durada de la formació

d’octubre de 2019 a febrer de 2021*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

13.000 € 

Localitat on es realitzarà la formació dual

Tàrrega

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Programació orientada a objectes

Nocions d’alguna de les següents:

 • Liferay
 • Java, J2EE, Spring, Hibernate
 • PHP
 • XML/XSL
 • MVC
 • Websercices
 • Apache Tomcat
 • Gitf

Requereix de mobilitat pròpia

Idiomes

Es valora coneixements d’anglès.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

 Alfresco

Moodle

AuraPortal

Treball en equip

Formació en Gestió de Processos i Organització

Iniciativa

Motivació per aprendre

Bona organització