Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

Trota

Breu presentació de l'empresa

Empresa de transport internacional de mercaderies refrigerades per carretera, amb creixement i entorn de treball jove, on el R+D+I son les eines informàtiques i el seu constant desenvolupament i millora.

El departament d’informàtica està integrat per 6 persones que treballen per millorar constantment els processos, la informació i els serveis de qualitat de tota l’empresa.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

A Trota, el departament d’informàtica juga un paper molt important ja que la eficiència i millora de la empresa depèn de que els processos de gestió de la informació siguin eficaços i adaptables a cada període de la empresa. La gestió de la informació passa per l’ERP, Microsoft Dynamics Axapta, del qual el departament d’informàtica se n’encarrega del desenvolupament i manteniment tècnic per garantir la eficiència de les operacions en cada moment.

La integració de noves tecnologies es vital per tal de garantir la optimització dels nostres processos. Treballem per aportar la intel·ligència artificial a l’optimització de rutes, els temps d’espera en magatzems, càlculs de disponibilitats dels conductors, assignació de recursos, etc...

Tasques principals:

 • Identificar les necessitats dels usuaris
 • Anàlisis funcionals
 • Anàlisis tècnic dels processos
 • Modelització de processos y estructures de dates
 • Identificar fluxes de treball e interfícies amb d’altres productes de mercat
 • Adaptació del ERP segons els anàlisis previs realitzats. Sigui amb noves configuracions estàndard o programant noves funcionalitats.
 • Elaboració i execució dels itineraris de tests.
 • Creació i manteniment de la documentació tècnica i manuals d’usuari.

Formació integrada en l'empresa

Horari

8h - 14h durant periode Lectiu.

8h - 18h en període NO Lectiu.

La durada de la formació

d’octubre de 2019 a febrer de 2021*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

13.000

Localitat on es realitzarà la formació dual

CIM Lleida Vial E Parcel·la 7                                

25191 Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

 • Domini del paradigma de programació en qualsevol llenguatge d’última generació (valorable coneixements d’AXAPTA i/o .NET)
 • Coneixement del disseny orientat a objectes, principis i patrons.
 • Treball amb metodologies àgils.
 • Interès pel món de l’optimització (intel·ligència artificial, big data, machine learning,…)
 • Requereix de mobilitat pròpia

Idiomes

Anglès

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció