Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

STARLOOP

Breu presentació de l'empresa

Starloop Studios - Productora de videojocs multiplataforma (Mòbil, PC, Consola). Creadors i co-fundadors de jocs coneguts mundialment com Make it Rain, Fantasy Quest, Overkill, Tiny Troopers Saga. Oferim suport d'art, disseny i programació a tercers en les diferents fases de creació de videojocs, sempre aportant un punt de vista innovador. Els nostres jocs han rebut nombrosos reconeixements a nivell mundial.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/a / treballador/a

GAME DEVELOPER

  • Programació de videojocs per a diferents plataformes: PC, consola, mòbil…
  • Programació de videojocs en diferents motors: unity, unreal y cocos2d-x
  • Treball amb metodologies àgils: Scrum
  • Participació en projectes reals de videojocs dins l’empresa
  • Training inicial en Unity per part de l’empresa

Formació integrada en l'empresa

Horari

09:00h - 13:00h o 15:00h a 19:00h en periode LECTIU.

09:00h - 18:00h en període NO LECTIU.

La durada de la formació

d’octubre de 2018 a febrer de 2020*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

6.454,03 €

Localitat on es realitzarà la formació dual

Starloop Studios
Av. Onze de Setembre, 4 baixos
25005 Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

 Coneixements i requisits

  • Coneixements de C# i/o C++
  • Coneixements dels motors Unity 3D/Cocos2d-x/Unreal Engine

Idiomes

  • Anglès nivell mig-alt

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció