Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

Rodi

Breu presentació de l'empresa

Sector de treball, trets diferencials, característiques principals, etc...

Som una empresa líder en el sector postvenda del manteniment de l’automòbil especialitzada en quatre grans àrees: turisme, moto, camió i agrícola. Vam néixer a Lleida l´any 1990 i per aquesta raó la nostra seu central està a Lleida. Tenim una xarxa de 150 tallers repartits per Aragó, Canàries, Catalunya i Andorra, sent la cadena d’autocentres més gran de tot Espanya. Des de la seva creació Rodi ha crescut constantment i actualment estem en fase d’expansió a nivell nacional i inclús internacional. La nostra plantilla està formada per 1500 persones. Per a nosaltres, les persones son l´actiu més valuós i la clau del nostre èxit. Per això la nostra política de personal està enfocada a fer que les persones treballin i creixin en un clima laboral que fomenti el benestar personal

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Rodi Motor Services és una empresa on tenim molt clar que el nostre creixement i expansió ha d’anar de la mà d’un desenvolupament tecnològic, i per això tenim una aposta total per la tecnologia com a eina per impulsar el nostre negoci.

Disposem d´un ERP que és el centre de tots els sistemes de la companyia. Actualment estem desenvolupant un nou TPV per implantar-lo a tots els nostres tallers, estem actualitzant la nostra web i ens trobem en un procés de digitalització de la companyia.

Necessitem persones amb passió per les noves tecnologies, que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en el departament de sistemes integrant-se en un equip multidisciplinari amb una gran experiència en eines tecnològiques i programació. També necessitem integrar persones que estiguin interessades en posar la tecnologia al servei del negoci de l’empresa i que vulguin treballar en els departaments de producte o en el departament de BI.

El perfil professional que necessitem és el de persones amb inquietud i predisposició per aprendre, compromeses i amb facilitat per treballar en equip.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Indiferent: Horari a convenir amb l´estudiant durant periode Lectiu.

Indiferent: Horari a convenir amb l´estudiant en període NO Lectiu.

La durada de la formació

d’octubre de 2019 a febrer de 2021*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

12.000

Localitat on es realitzarà la formació dual

Carrer Pere de Cabrera, 16 – 5ena planta - Lleida

 

El Treball Final de Màster en aquest cas queda exclòs del projecte formatiu, de manera que l'alumne haurà de fer el TFM fora del context de l'empresa.

 

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Estudiants de Màster amb Grau d'Enginyeria Informàtica, amb vocació cap al software, coneixedors dels sistemes de programació i apassionats per la tecnologia.

Es valorarà coneixements de Java, SQL, programació web (HTML, JavaScript, CSS...) i principis de disseny i programació.

Requereix de mobilitat pròpia

Idiomes

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Es valorarà la responsabilitat, implicació i ganes d’aprendre i millorar professionalment.

Una vegada acabat el conveni, hi pot haver la possibilitat de continuar amb un contracte laboral.