Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

Borges Group

Breu presentació de l'empresa

Som un Grup Agroalimentari Global d’origen família i mediterrani amb més de 121 anys d’història i amb un forta presencia internacional.

Som líders en la gestió de finques agrícoles, el processament industrial, l’envasament i la comercialització d’olis d’oliva i de llavors, fruita seca, fruita dessecada, vinagre de Mòdena, pasta i snacks.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

El treballador s’incorporarà al departament de Sistemes d’Informació del Grup, dins del projecte de “Transformació i Gestió Documental”.

Estem fent una transformació digital de la documentació (factures, manuals, imatges, ..) dels diferents departaments del grup.

Les tasques principals seran:

-          Anàlisis i documentació de les tipologies de documents

-          Definir el mapa de processos

-          Dissenyar el model i metadades

-          Formació en la solució de Gestió Documental

-          Implementació del model

-          Creació dels manuals de formació

Formar al usuaris implicats

Formació integrada en l'empresa

Horari

1er i 2on semestre (periode lectiu)

de 9:00 a 13:00 hrs. flexibilitat d'horari i adaptació a les necessitats del Màster

3er semestre (periode no lectiu)

de 90:00 a 13:30 i de 15:30 a 19:00

La durada de la formació

Setembre/Octubre 2018 a Març 2020 (possibilitat extensible a 2 anys)

Remuneració bruta anual

13.000 € 

Localitat on es realitzarà la formació dual

Tarrega

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Nocions de aplicacions de Gestió Documental

Programació orientada a objectes

Idiomes

Es valora coneixements d’anglès.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

 

Moodle

AuraPortal

Treball en equip

Formació en Gestió de Processos i Organització

Iniciativa

Motivació per aprendre

Bona organització