Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

BON AREA

Breu presentació de l'empresa

bonÀrea agrupa, es un conglomerat d’empreses, les quals al voltant de la seva activitat principal, l'agroalimentària, desenvolupen altres línies de negoci, tant desconegudes com poden ser la distribució de productes informàtics, amb dues tendes i l'activitat d’operador de telecomunicacions, abastint de serveis d’internet i telefonia a una part de la Segarra.

 El nostre caràcter emprenedor, ens ha fet involucrar-nos es àmbits com la visió artificial, robòtica, i inclús en el desenvolupament d’electrònica pròpia, sempre amb l’objectiu d'optimitzar i millorar processos.

A nivell tecnològic, les dimensions de l’empresa ens dona l’oportunitat de treballar amb les tecnologies més punteres, juntament amb el gran equip de bonÀrea IT format per més de 100 professionals.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/a / treballador/a

L'Alumne Dual s’integraria en l’equip de bonÀrea IT, realitzant tasques de programació amb llenguatges Java, html, javascript, polymer, android studio, swift etc... utilitzant tecnologies com poden ser, GIT, Jenkins, Nexus, SonarQube, JasperReports, Docker etc.. Tot desplegat en un cluster de CPD’s pròpis.

 La proposta es treballa al costat de grans professionals, elaborant projectes conjuntament i en els quals, totes les aportacions seran ben rebudes i avaluades per la seva implantació.

 L’empresa està disposada en invertir en recerca i formació necessària, pel maneig de tots els equips i tecnologies necessaris en el desenvolupament dels projectes.

Formació integrada en l'empresa

Horari

L’estudiant està contractat a jornada completa. Quan l’estudiant està realitzant activitats de formació del Màster (assistència a classes, avaluacions, etc.) es considera que l’estudiant està treballant a l’empresa. En període no lectiu l’estudiant serà a l’empresa.

Durant el període no lectiu a la universitat l'estudiant assitirà presencialment a l'empresa a jornada complerta.

La durada de la formació

d’octubre de 2018 a febrer de 2020*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

13.000 €

Localitat on es realitzarà la formació dual

Guissona

Requereix de mobilitat pròpia (carnet de conduïr i vehicle)

Perfil dels estudiants / treballadors

 Coneixements i requisits

Estudiants d'Enginyeria Informàtica, amb vocació cap al software, coneixedors dels sistemes de programació i apassionats per la tecnologia.

Es valorarà coneixements de Java, SQL, programació web (HTML, JavaScript, CSS...) i principis de disseny i programació

Idiomes

 

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Es valorarà la responsabilitat, implicació i ganes d’aprendre i millorar professionalment.

Una vegada acabat el conveni, hi pot haver la possibilitat de continuar amb un contracte laboral.