Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

OpenNatur

Breu presentació de l'empresa

L'empresa desenvolupa la seva activitat tan en el món rural com el de espais verds, controlant les plagues que afecten als cultius i als arbres. Es una empresa que basa el control en utilitzar eines que siguin lo més respectuoses amb el Medi Ambient i intentant conservar al màxim la biodiversitat.

L'empresa per portar a terme el control i serveis que dóna als seus clients disposa de programes propis que actualitza constantment. Utilitza tan informàtica, la mobilitat com la Agricultura de precisió.

Finalment disposa de una tenda virtual on-line per atendre directament al petit consumidor. 

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Les tasques a realitzar dintre de l'empresa per part del alumne del Màster estaran relacionades amb:

  • Manteniment dels sistemes informàtics de l'empresa tan propis com contractats
  • Enginyeria de processos TIC
  • Gestió de TIC amb mobilitat
  • Gestionar i mantindre actualitzats tots els serveis centrals de l'empresa

Formació integrada en l'empresa

Horari

1er i 2on semestre (periode lectiu)

de 9:00 a 13:00 hrs. flexibilitat d'horari i adaptació a les necessitats del Màster

3er semestre (periode no lectiu)

de 8:30 a 13:30 hrs. i de 15:30 a 18:30 hrs.

La durada de la formació

d’Octubre de 2017 a Febrer de 2019*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim. 

Remuneració bruta anual

Més de 14.000 € 

Localitat on es realitzarà la formació dual

Polígon Industrial Camí dels Frares C/ O, nau 13, 25191 Lleida Espanya 

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Els propis del Grau en Enginyeria Informàtica

Idiomes

 Català, Castellà i Anglès

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció