Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

Globalia

Breu presentació de l'empresa

Som una empresa amb experiència dins de l’àmbit de la programació d’aplicacions per a mòbils i tablets i ens hem especialitzat en la comunicació.

Actualment estem desenvolupant equips que ens permeten interactuar amb objectes d’ús quotidià com ara portes, llums, ascensors...disposant de diverses instal·lacions en funcionament amb un 100% d’èxit.

Som uns apassionats de la comunicació!

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Valorarem els coneixements en programació per aplicacions mòbils Android i IOS, MySQL i PHP.

Actualment disposem de diferents aplicacions publicades tant per a IOS com per a Android.


Les tasques a desenvolupar seran:

  • 1a fase (3 mesos): saber els coneixements dels candidats i presentació/explicació dels nostres projectes ja en funcionament.
  • 2a fase (3 mesos): donarà suport al tècnic responsable en algun projecte que veiem que li encaixi.
  • 3a fase (fins al final): amb base a l’evolució del candidat l’introduiríem en el camp del Internet de les coses, donant-li formació sobre comunicació amb equips.
  • 4a fase: si supera amb èxit la resta d’etapes com és habitual a la nostra empresa oferirem una plaça al candidat amb un contracte laboral, atenent a les condicions i necessitats pactades entre les parts.

Formació integrada en l'empresa

Horari

A convenir.

La durada de la formació

d’Octubre de 2017 a febrer de 2019*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

13000 €

Localitat on es realitzarà la formació dual

Plaça Ricard Vinyes, 11, 25006 Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

El candidat ha de voler aprendre i aportar idees.

Programació en Android i/o IOS, PHP i MySQL.

Donat que estem desenvolupant aplicacions que interactuen amb objectes, el candidat rebrà formació en l’àmbit del internet de les coses, veient exemples pràctics i que ja estan al mercat.

Idiomes

Si és un estudiant estranger hauria de parlar una mica d’espanyol/català.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Valorarem coneixements per a IOS i nocions en telecomunicacions.

El/s candidat/s si han superat el màster amb solvència i s’han integrat a l’empresa rebran una proposta econòmica per tal de poder continuar amb nosaltres.