Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

ALTER SOFTWARE

Breu presentació de l'empresa

Som un fabricant de programari constituït en 2002 després de més de 20 anys d'experiència en l'àrea de les Tecnologies de la Informació (TI).

Estem especialitzats en dos grans sectors: sector Financer (indústria de valors) i sector Agrícola, oferint en cada un d'ells productes que integren la totalitat dels seus possibles negocis.

El programari està desenvolupat íntegrament en entorn web (Java, HTML, Java Script, ..) sota el model MVC (Model View Controller), que permet tenir clarament separat la interfície d'usuari, la lògica de negoci i l'accés a les dades. Amb això garantim als nostres clients un producte sòlid, versàtil i d'última generació.

El nostre equip tècnic està format per enginyers i llicenciats, organitzats en les següents àrees funcionals: Departament de Desenvolupament (realitza la fabricació, l'I + D i el manteniment del programari), Departament d'Implantació (es responsabilitza de la correcta parametrització i formació en els clients) i Departament de Desenvolupament de Negoci (porta la gestió tècnica dels clients i projectes).

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/a / treballador/a

L'estudiant s'unirà a l'equip de programació d'Alter on podrà formar-se en metodologies de desenvolupament de ERPs i en el coneixement de l'organització de les empreses del sector financer i del agrícola.

Bia ©, és el programari per al sector financer i Keops ©, per al sector agrícola. El nexe entre Bia © i Keops © és Mater ©, la plataforma intel·ligent que sustenta les bases de tots dos.

Ares © dóna resposta a les necessitats comptables i financeres de tot tipus d'organització.

L'estudiant tindrà la possibilitat de participar activament en nous desenvolupaments que impliquin R + D, ajudant-lo a entendre l'arquitectura del nostre programari i utilitzant diferents llenguatges de programació: SQL per a la base de dades, JAVA per a la lògica de negoci i HTML, CSS i JavaScript per a la interfície d'usuari.

Dins d'Alter també podrà estar present en totes les àrees de desenvolupament del programari, des de l'anàlisi inicial fins a la implantació a casa del client, guanyant d'aquesta manera una gran experiència i visió de la importància dels sistemes d'informació dins de les empreses.

Formació integrada en l'empresa

Horari

A concretar.

La durada de la formació

d’octubre de 2017 a febrer de 2019*

*Es pot iniciar la contractació al mes de setembre si ho desitgeu. La durada del contracte laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració bruta anual

12.000 € - 14.000 €

Localitat on es realitzarà la formació dual

Lleida

Rambla d'Aragó, 35 1rA

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

-Es valorarà coneixements de Java, SQL, i programació web (HTML, JavaScript, CSS ...)

-La capacitat de treball en equip també és molt important dins la nostra organització.

-Persona amb motivació i compromís en formar part de l'equip, amb ganes d'aprendre i afegir valor a l'empresa a llarg termini.

Idiomes

 

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció