Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

Formació Dual

Definició

La Formació dual es basa en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un entorn professional. L’estudiant és converteix en l’aprenent que estudia. És una modalitat de formació que es realitza en alternança entre la universitat i l'empresa.

Empreses participants

 
     
   

Contractació

Es preveu la modalitat de Contracte en Pràctiques a jornada completa, que permet a l’empresa ocupar temporalment persones amb una titulació universitària sense experiència en l’ocupació per la qual s’han format.

En el cas d’estudiants extracomunitaris es realitzarà mitjançant Pràctiques Extracurriculars.

Horari

El contracte de pràctiques a temps complet contempla que una part de la jornada es realitzi en l’empresa i una altra part es dediqui a la formació acadèmica del màster, segons s'estableixi en el pla formatiu definit de forma individualitzada per a cada estudiant.

Durant els períodes lectius, l’estudiant combinarà la seva formació entre el desenvolupament de tasques a l’empresa (4 hores diàries) i el de seguiment dels estudis (4 hores diàries). Aquesta proporció es pot modificar durant l’últim semestre dels estudis, tal i com estableixi el Pla Formatiu que s’elaborarà per a cada estudiant.

Durant els períodes no lectius, l’estudiant assistirà a jornada completa a l’empresa.

Durada

Es preveu que un estudiant realitzi la formació dual des de l’octubre 2015 a febrer 2017. Aquest període podria variar atenent a cada situació particular.

Reconeixement itineraris d'especialització

Cada una de les empreses ha d'escollir l'especialitat o especialitats on s’emmarcarà l’activitat formativa que es durà a terme a l'empresa. L'alumne haurà de cursar aquest itineri d'especialització si vol participar el l'oferta laboral/formativa corresponent.

Els itineraris d'especialització són: Enterprise Resource Planning Systems, Big Data Analitycs i VideoGame Development. Aquella formació dual que no s'adapti als itineraris d'especialització anteriorment descrits es desenvoluparà en l'àmbit I+D i els reconeixements s'establiran d'acord amb el pla formatiu establert.

Taula-Resum llocs a cobrir en Formació Dual per alumnat UdL

EMPRESA PLACES DISPONIBLES MODALITAT ALUMNE
ITINERARI ESPECIALITZACIÓ REMUNERACIÓ ECONÒMICA
ALTER SOFTWARE 1 UdL Enterprise Resource Planning Systems Segons conveni
ALTER SOFTWARE 1 UdL Big Data Analitycs Segons conveni
BTACTIC 1 UdL Enterprise Projects 12.000 € bruts anuals
GFT 8  UdL Big Data Analitycs 15.000€ bruts anuals
GFT 2 Internacional Big Data Analitycs 15.000€ bruts anuals
GLOBALIA 1 UdL Big Data Analitycs Segons conveni
GLOBALIA 1 UdL Enterprise Projects Segons conveni
ICG 1 UdL Per determinar 13.181€ bruts anuals
ILERNA 1 UdL Enterprise Projects 12.000€ bruts anuals
ILERNA 1 Internacional Enterprise Projects 12.000€ bruts anuals
INDRA 1  UdL Enterprise Projects 9.600€ bruts anuals
INDRA 2 Internacional Enterprise Resource Planning Systems 9.600€ bruts anuals
INDRA 2 Internacional Big Data Analitycs 9.600€ bruts anuals
LLEIDA.NET 1 UdL Enterprise Projects 12.000€ bruts anuals
LLEIDA.NET 1 Internacional Enterprise Projects 12.000€ bruts anuals
MEDEA 1 UdL Enterprise Projects 12.000€ bruts anuals
MEDEA 1 Internacional Enterprise Projects 12.000€ bruts anuals
PLUNGE INTERACTIVE 1 UdL Videogame Development   13.000€ bruts anuals
PLUNGE INTERACTIVE 1 UdL Enterprise Projects 13.000€ bruts anuals
REDIS 1 UdL/Internacional Enterprise Projects 12.000€ bruts anuals
SALLÉN 1 UdL Enterprise Projects 13.000€ bruts anuals
SAMBA ACCEL 1 UdL Enterprise Resource Planning Systems 12.000€ bruts anuals
SAMBA ACCEL 1 UdL Big Data Analitycs 12.000€ bruts anuals
SEMIC 1 UdL Enterprise Resource Planning Systems 13.181,7€ bruts anuals
SOSTECA 1 UdL Enterprise Resource Planning Systems o Big Data Analitycs 13.000€ bruts anuals
TROTA 1 UdL Enterprise Resource Planning Systems  Segons conveni
VALL COMPANYS 1 UdL Enterprise Resource Planning Systems Segons conveni

 

Procediment d'inscripció i temporització prevista

Els passos a seguir per formalitzar la inscripció a la modalitat de Formació Dual del MEINF són:

Maig: L’EPS i les empreses publiquen l’oferta de places de formació dual per als estudiants que iniciïn el Màster el curs 15/16.

Fins al 21 de juny:

 1. Formalitzar la preinscripció al MEINF
 2. Contactar amb coordinació de Formació Dual per demanar l'alta a l'espai del campus virtual. Enviar un correu a: fdual.meinf@udl.cat amb les dades següents: Nom de l'estudiant, adreça correu UdL i DNI
 3. Anar a l'espai "Formació Dual MEINF" del campus virtual
 4. Accedir a l'activitat que està oberta en aquest espai per a:
  • Complimentar el formulari de selecció d'empreses
  • Pujar el Curriculum Vitae
  • Pujar l'expedient acadèmic

Del 22 al 25 de juny es faran arribar a les empreses els Curriculum Vitae i els expedients acadèmics dels estudiants que hi estiguin interessats.

Del 25 de juny al 20 de juliol:

 1. Les empreses iniciaran els processos de selecció.
 2. Cada empresa contactarà als estudiants candidats.
 3. Abans del 20 de juliol l'empresa comunicarà als estudiants i a l'Escola els estudiants seleccionats.

Al setembre s'iniciarà una segona volta d'assignacions per aquells estudiants que hagin quedat pendents d'assignar.

A l'octubre els estudiants seleccionats cursaran el MEINF en la modalitat de Formació Dual.