Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

VALL COMPANYS

Breu presentació de l'empresa

El grup Vall Companys és un grup agroalimentari de caràcter familiar, líder a nivell estatal, fundada al 1956.

El model operacional del Grup es basa en la integració de totes les fases del procés productiu i amb el desenvolupament de las tasca d’uns professionals implicats i altament formats en els seus respectius camps d’activitat.

Junt amb això, cal destacar especialment la implantació de Sistema de Informació d’última generació en totes les mecàniques de treball que connecten i automatitzen les diverses instal.lacions i plantes de producció del Grup-

Sectors que avarca: Ramader, Càrnic, Pinsos, Farina, Transport, Farmacèutic, etc.

CEGECO és una empresa de serveis encarregada de gestionar les compres de matèria prima de tot el grup d’empreses a la que pertany i subministrar serveis centralitzats a totes aquestes empreses a nivell informàtic, industrial i d’enginyeria de les seves instal·lacions.

 

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

El perfil de professional en el que estem interessats és de DESENVOLUPADOR de SOFTWARE::

-       Ja sigui en l’ERP amb el que treballa l’empresa.

-       La INTRANET que tenim implantada.

-       O el nou programa per Seguiment de Projectes que volem implantar en els propers mesos.

També podríem estar interessats amb un professional amb coneixements d’Analysis Services y Business Intelligence. Per desenvolupar cubs OLAP i aplicar noves formes de presentar la informació. Tenint coneixement d’ERP.

Al departament de Sistemes de la Informació sobretot es desenvolupa software adaptant l’ERP amb el que treballem a les necessitats que van sorgint a les empreses.

En els propers anys es preveu un canvi de versió de producte que implicarà un nou anàlisi de la majoria de mòduls de les empreses del grup. Per això volem donar-li una major importància a la documentació i l’anàlisi de Projectes.

També es desenvolupen aplicacions en .NET per completar funcionalitats de l’ERP que fa necessari una altra eina més adient a dispositius mòbils.

L’anàlisi de la informació es realitza mitjançant Analysis Services desenvolupant cubs OLAP. Es vol donar un pas més i començar a aplicar noves tecnologies: Business Intelligence, etc.

Formació integrada en l'empresa

Horari

A concretar

La durada de la formació

d’Octubre de 2016 a Febrer de 2018

Remuneració bruta anual

Segons conveni

Localitat on es realitzarà la formació dual

Lleida

Polígon Industrial el Segre, P.410

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

L’empresa treballa amb eines Microsoft. És molt important tenir coneixements d’aquestes eines per poder desenvolupar en elles.

Important complir algun d’aquests requisits:

  • Coneixements de l’ERP amb el que treballa l’empresa: Microsoft Dynamics AX
  • Coneixements de la Intranet: Microsoft Sharepoint
  • Eines per gestionar Projectes
  • Coneixements avançats en Tecnologia .NET.

Considerem que seria un valor afegit de gran interès si els estudiants disposessin d’alguna certificació de Microsoft ja sigui de Dynamics AX, Sharepoint, Office, etc.

Idiomes

Important el coneixement d’anglès.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

També pot ser de gran interès per l’empresa:

  • Formació en Gestió d’Empreses.
  • Habilitat en la documentació de projectes.
  • Capacitat resolutiva de problemes i Iniciativa en l’aprenentatge.