Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

SEMIC

Breu presentació de l'empresa

SEMIC és una empresa de serveis i solucions TI, especialitzada en ajudar als seus clients a integrar recursos tecnològics i humans, implicant-se en les seves necessitats i comprometent-se amb els seus objectius.

Una base tecnològica sòlida, la innovació permanent, la qualitat de servei, una gestió eficaç i una alta qualificació de més de 200 professionals, són la base de l'èxit de SEMIC. Des dels serveis de consultoria i integració de sistemes fins a la gestió d'infraestructures TI, SEMIC ofereix serveis integrals que inclouen la planificació, disseny, implantació i la gestió d'entorns de negoci i de TI altament efectius.

El nostre portfoli de productes i serveis abasta la prestació de:

- Solucions de Gestió Empresarial

- Solucions i Serveis d'Internet

- Serveis d'Infraestructures

- Serveis Cloud

- Serveis Gestionats d'Impressió

- Serveis de Consultoria TIC

- Serveis de Seguretat Gestionada

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Les pràctiques es duran a terme en l’Àrea de Business Software de Semic.

L’estudiant podrà introduir-se en les eines bàsiques de tipus ERP (Enterprise Resource Planning) i treballar amb l’eina líder: Sap Business One; conèixer el seu potencial i descobrir les funcionalitats que aporta. També podrà conèixer els mètodes de desenvolupament a mida sobre SBO utilitzant tecnologia .NET i participar en el disseny i anàlisi de solucions ERP, d’aquesta manera podrà fer-se una clara idea del mon de possibilitats que ofereix aquesta àrea IT en gran creixement i evolució i amb molta demanda de professionals qualificats.

Descobrirà també el complement perfecte dels ERP i qualsevol altre sistema que emmagatzemi grans quantitats de dades, les eines de Business Intelligence i Data discovery, i entre elles, la més avançada, QlikView. SEMIC està especialitzada en el desenvolupament de quadres de comandament, imprescindibles per la presa de decisions en l’empresa avui dia.

A més a més, en el transcurs de les pràctiques l’alumne podrà obtenir la certificació oficial de SAP Business One.

Formació integrada en l'empresa

24 ECTS + 12 TFM

Formació en semestres S1, S2 i S3

18 ECTS Assignatures d’Especialitat

  6 ECTS Trending Topics en Tecnologies Informàtiques

12 ECTS Treball Fi de Màster desenvolupat en l’empresa

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Estudiants del Màster en Enginyeria Informàtica amb bons coneixements d’enginyeria del software i de les eines i llenguatges de desenvolupament actuals.

Idiomes

 

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció