Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

PLUNGE INTERACTIVE

Breu presentació de l'empresa

Plunge Interactive es un estudi de desenvolupament de videojocs i apps per dispositius mòbils i PC ubicat a Lleida.

Va nàixer al 2011 amb un petit grup d’apassionats dels videojocs i a l’actualitat compta amb més de 30 treballadors i està en constant creixement, desenvolupant projectes per a clients d’àmbit internacional que han estat encapçalant llistes de descàrregues a països com Estats Units durant molt de temps. 

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Game Developer Junior:

 • Participar en el desenvolupament de videojocs mitjançant Unity 3D/Cocos2d-x/Unreal Engine
 • Participar en la portabilitat de videojocs entre plataformes
 • Integració de plugins

Perfil:

 • Coneixements de C# i/o C++
 • Coneixements dels motors Unity 3D/Cocos2d-x/Unreal Engine

 

App Developer Junior:

 • Participar en el desenvolupament d’apps per a dispositius mòvils

Perfil:

 • Coneixements de .NET, Asp.net, MVC, WCF
 • Haver programat amb WP/Winstore/WPF/MVVM
 • Disseny vistes en Adroind i/o iOS

 

Formació integrada en l'empresa

Horari

09:00 a 15:00 hores

Es pot oferir certa flexibilitat en l’horari per adaptar-ho a les necessitats de l’alumne)

La durada de la formació

d’Octubre de 2016 a Febrer de 2018

Remuneració bruta anual

13.000

Localitat on es realitzarà la formació dual

Lleida

Avda. Onze de Setembre 4, Baixos

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Game Developer Junior:

 • Coneixements de C# i/o C++
 • Coneixements dels motors Unity 3D/Cocos2d-x/Unreal Engine

App Developer Junior:

 • Coneixements de .NET, Asp.net, MVC, WCF
 • Haver programat amb WP/Winstore/WPF/MVVM
 • Disseny vistes en Adroind i/o iOS

No es necessari disposar de tots els coneixements, però si d’un minim i una alta disposició a l’aprenentatge

Idiomes

Valorable anglés parlat I escrit (B1)

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció