Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

Ilerna

Breu presentació de l'empresa

ILERNA Online és un centre de formació professional a distància, amb seu a Lleida i Madrid.

Som una empresa principalment online, amb unes arrels de startup tecnològica però que es diferencia molt de la resta pel treball diari i personalitzat de cada una de les persones que formem la plantilla del centre.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Les tasques principals seran la de formar part del equip de desenvolupament i nous projectes del centre. Ens basem en el treball per projectes i no per departaments, interactuant entre diferents àrees i creant millores constants i reals per als nostres alumnes.

Formació integrada en l'empresa

Horari

9.00h a 13.00h i de 15.00 a 17.00 o bé de 9.00h a 15.00h

La durada de la formació

d’Octubre de 2016 a Febrer de 2018

Remuneració bruta anual

12.000€

Localitat on es realitzarà la formació dual

Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

PHP, POO i coneixements de RRSS i SEO molt valorable

Idiomes

Castellà, català

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Iniciativa pròpia i capacitat d’emprendre projectes i dur-los a terme