Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

INDRA

Breu presentació de l'empresa

Som una de les principals multinacionals tecnològiques d'Europa i Amèrica Llatina. Amb presència a més de 120 països, comptem amb un personal mundial de més de 42.000 professionals altament qualificats. Una tecnologia, la innovació, i la companyia de talent global, líder en solucions i serveis que proporcionen valor afegit.

En el nostre laboratori de programari a Lleida, fem tasques del desenvolupament sotfware, usant tecnologies com Java, .NET, Eines Business Analityc (Power Center, ETL de SAS, ...) ABAP IV, ...

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Oferim els nostres serveis en base al treball amb equips multidisciplinaris, participant de les diferents etapes de desenvolupament de programari. Treballant en projectes de TI per a clients importants ubicats en diferents llocs.

Les principals tecnologies utilitzades serien Java, .NET, Eines Business Analityc (Power Center, ETL de SAS, ...) ABAP IV, ...

Formació integrada en l'empresa

Horari

Formació Dual adreçada a estudiants estrangers: de 9.00 a 14.00 hores

Formació Dual adreçada a estudiants UdL: de 9.00 a 15.00 hores

La durada de la formació

d’Octubre de 2016 a Febrer de 2018

Remuneració bruta anual

9.600€

Localitat on es realitzarà la formació dual

Lleida

Parc Tecnològic Gardeny Edifici H3 planta 1

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Coneixement de .NET: Asp.NET, WinForms, WebForms, C #, Silverlight, WPF, XML.

i/o

Coneixement de Java: JEE, Spring, Struts, Hibermate, JSF, XML

i/o

Business Intelligence (eines de PL / SQL i presentació d'informes, BW, MSTRG, PWC, OBI)

Idiomes

Anglès fluid i es recomana algun coneixement d'espanyol

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

 També podem oferir tele-treball en funció del projecte/perfil si es considera adequat, un cop arrancada la col·laboració