Part superior de la pàgina
ERROR: breadcrumb.jsp =>java.lang.NullPointerException Inici del Contingut

ICG

Breu presentació de l'empresa

ICG Software es dedica a la fabricació de solucions informàtiques per a petites, mitjanes i grans empreses dels sectors d'hostaleria, hotel i Retail. Aquestes solucions van des del Software Punt de Venda fins a la gestió centralitzada de cadenes i franquícies.

Des del 2012, ICG Software comença una aposta per les tecnologies Cloud i mòbil, dissenyant les seves noves solucions dins d’aquest paradigma.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

L’estudiant s’integrarà en un equip de programadors per desenvolupar software de gestió empresarial amb arquitectura Cloud. Principalment, realitzarà tasques de programador, però també participarà en les fases d’anàlisis i disseny de noves funcionalitats. El projecte o projectes en els que participarà tenen les següents característiques:

- Base de dades: Totes les dades dels clients es persisteixen en un servidor de base de dades.

- Web Services:S’executa en la part del servidor i s’encarrega d’executar la lògica necessària requerida per l’aplicació, així com de servir les dades de la base de dades a la part del client.

- HTML: Normalment, la interfície de l’aplicació serà en format web i es treballa amb HTML i CSS per la part visual i amb JavaScript per implementar la lògica necessària en la part del client.

Formació integrada en l'empresa

24 ECTS + 12 TFM

Formació en semestres S1, S2 i S3

18 ECTS Assignatures d’Especialitat

  6 ECTS Trending Topics en Tecnologies Informàtiques

12 ECTS Treball Fi de Màster desenvolupat en l’empresa

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

El candidat ha de dominar els conceptes de la programació orientada a objectes i ha de ser capaç de treballar amb equip desenvolupant projectes de software amb arquitectura Cloud. Cal que conegui els següent llenguatges de programació, eines de treball i conceptes:

- Eclipse + SVN

- Java

- JavaScript (Angular)

- SQL-Trasnsact (MySQL i MSSQL)

- Web-Services (JSON)

- HTML + CSS

Idiomes

Català, castellà i anglès.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

- Capacitat per treballar en equip.

- Bona organització i metodologia.

- Iniciativa.

- Passió per la programació.

- Motivació per aprendre noves tecnologies.