Inici del Contingut

Idioma d'impartició

El Màster en Enginyeria Informàtica té la política següent en relació a l'idioma d'impartició de la docència:

  • Les classes i els materials docents s'imparteixen en anglès. Per aquest motiu es recomana accedir amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • El Treball Final de Màster (TFM) es pot realitzar en català, espanyol o anglès (cal acordar-ho amb el director).