Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Branca de coneixement
Enginyeria i Arquitectura
Menció/Especialitat
Professionalitzador
Internuniversitari
No
Universitat Coordinadora
Universitat de Lleida
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
90 ECTS - 3 quadrimestres
Idioma d'impartició
Anglès
Places
20
Curs acadèmic
Calendari Acadèmic EPS
Preu ECTS
Preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic
Coordinador/a
Juan Enrique Garrido Navarro
Secretaria
Secretaria de l'Escola Politècnica Superior (enllaç)