Inici del Contingut

Itinerari d'estudiants a temps parcial

Els estudiants a temps parcial són aquells que compatibilitzen els estudis universitaris amb un treball remunerat i que desitgen cursar els estudis de Màster a un altre ritme. Els estudiants a temps parcial han de matricular­se d’un mínim de crèdits per curs acadèmic (+info). El nombre de crèdits màxim de què cal matricular­se ha de ser el mateix que el que la UdL fixa per als estudiants a temps complet.

El itinerari formatiu per als estudiants a Temps parcial s'acordarà de forma individual amb cada alumne, atenent a les seves circumstancies particulars i als requeriments de les asignatures que treballen de forma coordinada o individual.